Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25. november 2020

Postet av Enebakk Idrettsforening den 10. Nov 2020

Tom Anders Solberg
Leder Enebakk idrettsforening
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25.11.2020.


Årsmøtet i Enebakk idrettsforening ble gjennomført i mars 2020. På dette tidspunkt kunne ikke foreningen gjennomføre et ordinært årsmøte pga koronasituasjonen, men håpet at denne situasjonen skulle bedre seg i løpet av året. Det ble derfor gjennomført et digitalt årsmøte der kun deler av valget ble gjennomført. Det har imidlertid heller ikke i ettertid vært mulig å gjennomføre et fysisk årsmøte der resten av sakslisten har kunnet bli behandlet. Vi går nå mot slutten av året og foreningen må etter loven behandle de resterende saker. Det legges for øvrig til grunn at neste ordinære årsmøte er allerede i mars 2021.Som følge av koronapandemien har derfor styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  Et skriftlig årsmøte medfører at det ikke er fysisk oppmøte, men at avstemningen skjer på e-post. 


Årsmøtet gjennomføres ved at innkalling med sakspapirer sendes ut to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøte-papirene er tilgjengelige for alle, men for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Avstemning gjøres ved at de som stemmer sender én e-post til nestleder@enebakkif.no med emne «Ekstraordinært årsmøte 2020» innen utgangen av 25.11.2020. I e-posten må det fremkomme tydelig 

 

  • Navn på den stemmeberettigede
  • At alle saker fremmet årsmøtet er godkjent, eller at en sak fremmet årsmøtet ikke er godkjent. I dette tilfellet oppgis saksnummer og at det stemmes mot forslaget. Legg i dette tilfellet gjerne med en begrunnelse hvorfor du stemmer mot forslaget.

 

Alle innkomne stemmer kontrolleres mot stemmeberettigelse og telles opp innen utgangen av uke 48.

Alle innkomne saker til det ordinære årsmøtet (opprinnelig sak 6) er trukket av forslagsstillerne. Som følge av at dette ekstraordinære årsmøtet faller tett opp mot neste ordinære årsmøte, åpnes det ikke for ytterligere innkomne saker. Tilsvarende gjelder for saken om behandling av foreningens organisasjonsplan (opprinnelig sak 10) som også trekkes og isteden fremmes på neste ordinære årsmøte.  

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på våre nettside:

  

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Enebakk idrettslag kontaktes på e-post, nestleder@enebakkif.no

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Enebakk idrettsforening  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.