Treningsavgifter


Turngruppa benytter treningsavgiften til å betale utgifter som eksempelvis: Kontingent til forbundet, turnutstyr, renholdsartikler, trenerhonorar, trenerlisens og honorar til tilsynsvakter.

Treningsavgifter våren 2023:

Barn:                                                   675,-

Corebar:                                             1600,-     

Dans Fusion:                                      1500,-    

Drop-in voksen partier: 150,-

 

Faktura for betaling av treningsavgiften betales via Min idrett.


Medlemskontingent i Enebakk Idrettsforening kommer i tillegg og er obligatorisk for alle. Utøverne må selv melde seg inn i klubben (Min idrett). Kontingenten sendes automatisk etter påmelding.


Økonomisk støtte

Vi minner om at det er fult mulig å søke om støtte til både medlemskapet og utstyr via kommunen.

Tilskudd til kulturformål - Kommunale tilskuddsordninger - ENEBAKK KOMMUNE

Under fanen:
Tiltak til integrering og barn/unge utenfor faste aktiviteter kan det søkes om å få dekket medlemskontingenten.

Under fanen:
AKTIV FRITID - støtte til klær og utstyr til fritidsaktivitet kan det søkes om støtte til utstyr.