Forsikring


EIF Turn er tilsluttet NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund) og utøverne er forsikret med en ulykkeskadeforsikring. Trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

 

Idrettsforsikring for barn under 13 år:

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via NGTFs kollektive idrettsvilkår (grunnforsikring).

 

Idrettsforsikring for utøvere over 13 år:

Medlemmer fra 13 år til det året utøveren fyller 75 år er forsikret via NGTFs kollektive idrettsvilkår (grunnforsikring).

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også forsikret under møter og reiser til og fra møter.


Dersom uhellet er ute:

Meld fra om skade: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring