Kontakt Enebakk Idrettsforening TURN


Faktura-/postadresse:
P.b. 2
1916 Flateby
Besøksadresse:
Gjeddevannsveien 20
1911 Flateby
Organisasjonsnummer:
Bankkonto:
Vipps EIF:
Vipps EIF Turngruppa:
971 266 007
9001 17 42105
11709
54520Spørsmål om påmelding/
partier/ innmelding i min idrett, rettes til vår medlemsansvarlig på epost:
medlem.turn@enebakkif.no


Treningssted er gymsalen på Hauglia skole, Flateby.

Hvem vil du kontakte