Treningsavgift
Turngruppa benytter treningsavgiften til å betale utgifter som eksempelvis: Kontingent til forbundet, turnutstyr, renholdsartikler, trenerhonorar, trenerlisens og honorar til tilsynsvakter.

Barn:                                                    600 ,-

Ungdom 1 gang pr uke:                      600,-

Ungdom 2 ganger pr uke:                   750,-

Corebar:                                              1500,-     

 

Faktura for betaling av treningsavgiften betales via Min idrett.


Medlemskontingent i Enebakk Idrettsforening kommer i tillegg og er obligatorisk for alle. Utøverne må selv melde seg inn i klubben (Min idrett). Kontingenten sendes automatisk etter påmelding.